Станови од 50-70м2

Станови од 50-70 м2

Стан С31

Стан С31

1.Улаз

2.Ходник

3.Кухиња

4.Дневна соба

5.Спаваћа соба

6.Спаваћа соба

7.Купатило

8.Тераса

58.85 m2

4.42 m2

4.59 m2

5.40 m2

15.64 m2

10.57 m2

12.26 m2

3.45 m2

2.52 m2

Положај стана

slika

Стан С6

Стан С6

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Гардеробер

5.Спаваћа соба

6.Купатило

7.Тераса

62.39 m2

5.54 m2

4.55 m2

22.61 m2

10.43 m2

11.30 m2

4.46 m2

3.49 m2

Положај стана

slika

Стан С16

Стан С16

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Гардеробер

5.Спаваћа соба

6.Купатило

7.Тераса

62.39 m2

5.54 m2

4.55 m2

22.61 m2

10.43 m2

11.30 m2

4.46 m2

3.49 m2

Положај стана

slika

Стан С26

Стан С26

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Гардеробер

5.Спаваћа соба

6.Купатило

7.Тераса

62.39 m2

5.54 m2

4.55 m2

22.61 m2

10.43 m2

11.30 m2

4.46 m2

3.57 m2

Положај стана

slika

Стан С36

Стан С36

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Гардеробер

5.Спаваћа соба

6.Купатило

7.Тераса

62.39 m2

5.54 m2

4.55 m2

22.61 m2

10.43 m2

11.30 m2

4.46 m2

3.49 m2

Положај стана

slika

Стан С56

Стан С56

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Гардеробер

5.Спаваћа соба

6.Купатило

7.Тераса

62.39 m2

5.54 m2

4.55 m2

22.61 m2

10.43 m2

11.30 m2

4.46 m2

3.49 m2

Положај стана

slika

Стан С64

Стан С64

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Гардеробер

5.Спаваћа соба

6.Купатило

7.Тераса

62.39 m2

5.54 m2

4.55 m2

22.61 m2

10.43 m2

11.30 m2

4.46 m2

3.49 m2

Положај стана

slika

Стан С10

Стан С10

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Тоалет

8.Остава

9.Купатило

10.Тераса

66.21 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.72 m2

14.85 m2

1.44 m2

0.88 m2

3.50 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С6

Стан С6

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Тоалет

8.Остава

9.Купатило

10.Тераса

66.44 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.72 m2

14.85 m2

1.44 m2

0.88 m2

3.73 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С17

Стан С17

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Тоалет

8.Остава

9.Купатило

10.Тераса

66.44 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.72 m2

14.85 m2

1.44 m2

0.88 m2

3.73 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С20

Стан С20

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Тоалет

8.Остава

9.Купатило

10.Тераса

66.21 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.72 m2

14.85 m2

1.44 m2

0.88 m2

3.50 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С30

Стан С30

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Тоалет

8.Остава

9.Купатило

10.Тераса

66.21 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.72 m2

14.85 m2

1.44 m2

0.88 m2

3.50 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С40

Стан С40

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Тоалет

8.Остава

9.Купатило

10.Тераса

66.21 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.72 m2

14.85 m2

1.44 m2

0.88 m2

3.50 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С60

Стан С60

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Тоалет

8.Остава

9.Купатило

10.Тераса

66.21 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.72 m2

14.85 m2

1.44 m2

0.88 m2

3.50 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С68

Стан С68

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Дечија соба

6.Мастер соба

7.Купатило

8.Остава

9.Тоалет

10.Тераса

66.46 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

3.50 m2

9.74 m2

14.96 m2

3.62 m2

0.88 m2

1.44 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С81

Стан С81

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Тоалет

5.Ходник

6.Дечија соба

7.Мастер соба

8.Купатило

9.Остава

10.Тераса

66.50 m2

4.42 m2

4.55 m2

20.84 m2

1.44 m2

3.50 m2

9.74 m2

14.96 m2

3.66 m2

0.78 m2

2.49 m2

Положај стана

slika

Стан С71

Стан С71

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Тоалет

5.Ходник

6.Спаваћа соба

7.Спаваћа соба

8.Купатило

9.Вешерница

10.Тераса

66.72 m2

3.88 m2

4.86 m2

17.59 m2

2.50 m2

5.20 m2

12.03 m2

13.41 m2

3.76 m2

1.38 m2

2.10 m2

Положај стана

slika

Стан С5

Стан С5

1.Улаз

2.Тоалет

3.Вешерница

4.Ходник

5.Спаваћа соба

6.Спаваћа соба

7.Дневна соба

8.Купатило

9.Кухиња

10.Тераса

66.72 m2

3.88 m2

2.50 m2

1.38 m2

5.20 m2

13.41 m2

12.03 m2

17.59 m2

3.76 m2

4.86 m2

2.10 m2

Положај стана

slika

Стан С16

Стан С16

1.Улаз

2.Тоалет

3.Вешерница

4.Ходник

5.Спаваћа соба

6.Спаваћа соба

7.Дневна соба

8.Купатило

9.Кухиња

10.Тераса

66.72 m2

3.88 m2

2.50 m2

1.38 m2

5.20 m2

13.41 m2

12.03 m2

17.59 m2

3.76 m2

4.86 m2

2.10 m2

Положај стана

slika

Стан С60

Стан С60

1.Улаз

2.Тоалет

3.Вешерница

4.Ходник

5.Спаваћа соба

6.Спаваћа соба

7.Дневна соба

8.Купатило

9.Кухиња

10.Тераса

66.72 m2

3.88 m2

2.50 m2

1.38 m2

5.20 m2

13.41 m2

12.03 m2

17.59 m2

3.76 m2

4.86 m2

2.10 m2

Положај стана

slika
mapa

ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА ББ, БЕОГРАД

Контактирајте нас

За све информације у вези пројекта Палата Византија, куповине станова, паркинг места и локала, контактирајте наше консултанте продаје.