Станови преко 70м2

Станови преко 70м2

Стан С69

Стан С69

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Купатило

5.Ходник

6.Спаваћа соба

7.Спаваћа соба

8.Спаваћа соба

9.Купатило

10.Тераса

71.84 m2

4.64 m2

5.49 m2

21.05 m2

4.30 m2

3.89 m2

6.55 m2

6.55 m2

11.89 m2

4.51 m2

2.96 m2

Положај стана

slika

Стан С36

Стан С36

Улаз

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Спаваћа соба

6.Спаваћа соба

7.Спаваћа соба

8.Купатило

9.Купатило

10.Тераса

71.84 m2

4.64 m2

5.49 m2

21.05 m2

3.89 m2

6.55 m2

6.55 m2

11.89 m2

4.51 m2

4.30 m2

2.96 m2

Положај стана

slika

Стан С58

Стан С58

1.Улаз

2.Кухиња

3.Дневна соба

4.Ходник

5.Спаваћа соба

6.Спаваћа соба

7.Спаваћа соба

8.Купатило

9.Купатило

10.Тераса

71.84 m2

4.64 m2

5.49 m2

21.05 m2

3.89 m2

6.55 m2

6.55 m2

11.89 m2

4.51 m2

4.30 m2

2.96 m2

Положај стана

slika

Стан С61

Стан С61

1.Улаз

2.Дневна соба

3.Кухиња

4.Ходник

5.Спаваћа соба

6.Мастер соба

7.Мастер купатило

8.Купатило

9.Тераса

84.93 m2

4.70 m2

26.27 m2

6.76 m2

3.07 m2

8.05 m2

12.54 m2

3.56 m2

4.48 m2

15.49 m2

Положај стана

slika

Стан С62

presek

Стан С62

1.Улаз

2.Дневна соба

3.Кухиња

4.Ходник

5.Спаваћа соба

6.Спаваћа соба

7.Мастер купатило

8.Тоалет

9.Спаваћа соба

10.Тераса

89.75 м2

3.65 м2

18.32 м2

6.17 м2

2.78 м2

8.37 м2

13.64 м2

5.23 м2

4.69 м2

10.17 м2

16.74 м2

Положај стана

slika slika

Стан С79

presek

Стан С79

1.Улаз

2.Дневна соба

3.Кухиња

4.Радна соба

5.Ходник

6.Спаваћа соба

7.Спаваћа соба

8.Купатило

9.Тоалет

10.Тераса

90.32 м2

3.43 м2

18.68 м2

6.13 м2

10.31 м2

3.04 м2

9.12 м2

12.46 м2

5.16 м2

4.95 м2

17.06 м2

Положај стана

slika slika

Стан С78

presek

Стан С78

1.Улаз

2.Тоалет

3.Дневна соба

4.Кухиња

5.Ходник

6.Спаваћа соба

7.Спаваћа соба

8.Мастер соба

9.Мастер купатило

10.Купатило

11.Вешерница

12.Тераса

106.24 м2

5.04 м2

2.52 м2

22.40 м2

8.52 м2

6.81 м2

8.50 м2

8.39 м2

15.11 м2

4.56 м2

3.58 м2

2.61 м2

18.21 м2

Положај стана

slika slika

Стан С63

presek

Стан С63

1.Улаз

2.Тоалет

3.Дневна соба

4.Кухиња

5.Ходник

6.Спаваћа соба

7.Спаваћа соба

8.Мастер соба

9.Мастер купатило

10.Купатило

11.Вешерница

12.Тераса

106.57 м2

5.14 м2

2.56 м2

21.70 м2

8.62 м2

7.31 м2

8.38 м2

8.30 м2

15.01 м2

4.47 м2

3.86 м2

2.67 м2

18.55 м2

Положај стана

slika slika

ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА ББ, БЕОГРАД

Контактирајте нас

За све информације у вези пројекта Палата Византија, куповине станова, паркинг места и локала, контактирајте наше консултанте продаје.